De opkomst van de econoom -

Start en eind van een project

Na de Ondernemende belegger, waarin ik twee keer een interview met topbeleggers had gehouden, kreeg ik het idee om de exercitie uit te breiden naar een wat algemener vlak. Hoe zou het zijn om in plaats van beleggers, economen te interviewen? Als snel ontwikkelde zich het idee om een portret van een econoom te gaan schetsen.

Webpagina en Start project

Na het formuleren van het idee maakt ik een webpagina met informatie over het project zodat ik deze kon laten zien aan de economen die ik probeerde te interviewen.

Het resultaat daarvan was deze pagina, die niet meer veranderd is. De ingredienten en de UPC voor het project waren als volgt:

- Hoe zou een econoom te portretteren dan wel te typeren zijn?

- wat is - in het verlengde van het profiel van een belegger - het risicoprofiel van een econoom?

- etc...

Het traject

Het project is een bijzondere ervaring geworden. Ik heb veel geleerd, veel gesprekken gevoerd en interviews gehouden en heel veel geleerd van de wereld van de academische econoom. Als vrij snel namelijk bleek dat om alle economen te interviewen heel veel werk zou zijn.

De interviews waren zeer bijzonder, maar ik merkte ook dat niet alles zomaar gepubliceerd kon worden. De econoom aan de andere kant, vond dat vaak zelf ook niet. Veel informatie was erg gevoelig.

Economen versus bedrijfskundigen

Er is duidelijk een verschil tussen de econoom en de bedrijfskundige. Omdat ik als schrijver en ondernemer meer gericht ben op de bedrijfskundige kant heb ik hiervoor een aparte versie van het boek gemaakt.

de verschillen zitten in:

- figuren: in de bedrijfskundige versie zijn veel figuren opgenomen van sportvelden die passen bij de metafoor in het boek

- het echte portret van de econoom is enkel in de bedrijfskundige versie aanwezig

- in De opkomst van de econoom vind u de interviews, deze zijn niet aanwezig in de bedrijfskundige versie

Wilt u een gratis exemplaar ontvangen, dan kunt u dit hier aangeven. Graag duidelijk het adres toevoegen (tot 30 nov '22)

Meer informatie ... en bestellen

Meer informatie en een inkijk-exemplaar kunt u hier vinden. U kunt het boek daar ook bestellen .

In het boek komen veel economen voor, diegenen die meer dan drie keer genomend worden zijn deze: (zie figuur staan) en in volgorde van frequentie van voorkomen: Picture

Economen

Tinbergen, Keynes, Marx, Smith, Hayek, Friedman, Pen, Zijlstra, Korteweg, Veblen, Klamer, Mises, Bouman, Hennipman, Schumpeter, Marshall, Ploeg (RvdP), Theil, Claassen, Heertje, Hofstede, Knight, Kreukniet, Posthumus, Witteveen, Cluysenaer, Coase, Koopmans, Malthus, McCloskey, Solow, Becker, Kamer, Limperg, Menger, Piketty, Sent, Verrijn-Stuart, Bath, Fransen, Lucas, Milton, Ricardo, Taleb, Tirole, Eijffinger, Goudriaan, Haidt, Holtrop, Hosfeld, Hotelling, Kahneman, Koyck, Lieftinck, Lubbers, Machlup, McKinsey, Mees, Meij, Melitz, Merton Minsky, Modigliani, Morgan, Otten, Pierson, Pigou, Polak, Robinson, Scholes, Sowell, Stiglitz, Tromp, Verdoorn, Verkuil, Viner, Went, Wijnbergen, Zalm

Structuur en onderdelen - in drie schoolborden:

Aan de hand van onderstaande drie schoolborden kunt u een idee krijgen over de inhoud van het boek.

Deel 1:

Picture

Deel 2:

Picture

Deel 3:

Picture

Eerder gepubliceerd

Picture