Teamwerk: bepaal je voorkeurspositie -

Van individuele productiviteit naar teamwerk

Wanneer het gaat om productiviteit, dan kent iedereen tot op zekere hoogte wel zijn of haar sterke en zwakke punten. Op deze site is op dat gebied van zelfkennis veel te vinden.

Wat is een goed team?

Als het gaat om teams, dan spelen daar extra zaken een rol. Bij een team en samenwerken is dividersiteit van belang. Maar bij een team nog meer dan bij individueen is het nodig te weten hoe die verdeling ligt van persoonlijke krachten ten opzichte van het team als geheel.

Een sportief uitstapje.

De sportmetafoor wordt vaak gebruikt als parallel voor teams om te begrijpen en te laten zien hoe samenwerken in de praktijk kan gaan. Iedereen heeft wel een idee hoe sport werkt ook al is de een meer een sporter dan de ander. Op het veld heeft ieder een positie en wat iedereen begrijpt is dat je niet met zijn allen dan wel in de aanval dan wel in de verdediging gepositioneerd kan zijn. Sommigen zijn beter in de aanval, anderen functioneren beter op het middenveld.

Voorkeurspositie versus de gehele opstelling.

Bij teamwerk gaat het niet enkel om de eigen VOORKEURSPOSITIE, al is het goed om te weten waar die positie zit en wat dus je individuele sterkte en zwakte is. Maar bij een team is het ook nodig te begrijpen welke andere posities er zijn en vanuit het geheel te bezien hoe je het beste kan samenwerken. Doelgerichtheid is daarbij erg belangrijk en dat maakt de sportmetafoor ook inzichtelijk: we willen allemaal scoren.

Picture

Wat biedt Astor op dit vlak

Wij kunnen je helpen met dit soort organisatorische zaken, juist waar cultuur een belangrijke rol speelt. Hiervoor zijn een aantal ingredienten nodig, een strategische opstelling en voorbereiding.

- inzicht krijgen in uw doelen. Deze verschillen per team en dat heeft alles te maken met de business focus van elk team. Wij gebruiken hiervoor een algemeen concept om die focus helder te krijgen.

- vervolgens is een positionele invulling nodig. Waar zit het zwaartepunt van de productieve focus en hoe vult u deze in met posities op het veld

... Het alternatief is ook mogelijk dat u zelf een test doet van hoe meerdere professionals gepositioneerd zijn op het veld. Dit geeft inzicht in de diversiteit van het team en deze kan vervolgens getoetst worden aan de doelstelling.