Risico -

Picture

Risico en Gevaar. Opportunities en rendement

Productiviteit kan niet zonder risico. Je kan niet iets bouwen, met de kans op instorten. Of dat het vandaag werkt en morgen niet meer. OF even niet. De belangrijkste exponent daarvan, de meest bekende is misschien wel: de storing. We gaan er van uit dat Internet altijd werkt, of een website, maar soms laat deze het afweten. Als het een beurskoppeling betreft, waar miljoenen mensen van afhankelijk zijn, dn is er echt een probleem. Een ander voorbeeld is een snelweg, waar een ongeluk plaats vindt. Dat kan tot een zelfde soort problemen leiden: de verbinding werkt niet meer. Op persoonlijk vlak heeft het begrip ook belang. Al staan we daar vaak niet bij stil. Maar wat is nu het risico dat iets op werkt mislukt? Of dat je iets bouwt, qua software en het werkt niet, en iemand ondervindt daar schade aan.

Of algemener. Je begint een project en weet dat niet af te ronden. Of het kost te veel, of wanneer het opgeleverd wordt is er geen vraag meer naar de toepassing, omdat de wereld er om heen veranderd is.

Dan is er natuurlijk ook de andere kant: kansen, winst en mogelijkheden.

Een houding t.o.v. Risico. De een neemt bewust of onbewust meer risico dan de ander. Dat inzicht hoeveel risico je neemt kan je hier verkrijgen, door het uitvoeren van een specifiek assessment. [zie resources.]

Philip Galle - Periculum Dit is een ets uit het Rijksmuseum gemaakt tussen 1585 en 1590. Periculum is latijn voor een aantal vertalingen: proef, proefneming, maar ook gevaar, iets wagen. In het Engelse peril is woord terug te vinden. In het Nederlands en Duits is gevaar een alternatief gebruik. Daar zit weer het Engelse fear in verborgen.

Opportunities en rendement

Daarnaast zijn er kansen voor professionals (P, Z & O) om zich te ontwikkelen en mogelijkheden om rendement te maken (specifiek voor beleggers)

Hier is de vraag, of je in je professionele rol iemand bent die eerder beren op de weg ziet of moet zien te vinden, of iemand die zich meer thuis voelt in het kamp van de Bull. Met kracht ergens voor gaan. Winst opzoeken. Kansen zien. Niet in de groep zitten van het weerwoord, maar bij de club die het voortouw neemt. Offensief of defensief.

Picture