De kracht van principes. Voorbeeld: hoe word je de beste verkoper -

Op deze pagina vind je een voorbeeld van het gebruiken van principes. Het gaat om een individueel geval en het gaat dus niet om principes binnen bedrijven.

Het voorbeeld komt uit het boek van Og Mandino, met als onvertaalde titel: 'the greatest salesman in the world'.

In zijn boek beschrijft hij de lessen die een zeer succesvolle verkoper wil overdragen aan zijn opvolger(s). Het boek vertelt daarbij het verhaal over een oude man die - in de tijd van het begin van onze jaartelling - een kist met tien perkamenten onthult. Op elk perkament staat een principe weergegeven. Ze staan hieronder in een vrije vertaling en zonder nadere uitleg die in het boek natuurlijk wel opgenomen is:

  1. Heb geen zelfmedelijden
  2. Begin elke dag met een doelstelling
  3. Wees altijd vriendelijk
  4. Zet net een stapje meer dan noodzakelijk
  5. Wees alert op elke opportuniteit
  6. Elk probleem heeft een positieve kant
  7. Lach op het moment dat je haat of woede voelt
  8. Concentreer je op een ding
  9. Wees trots en tevreden
  10. Examineer elke avond de handelingen van die dag

Picture

Het gaat in dit voorbeeld niet om deze principes, maar wel om het idee hierachter. Los van het feit wat de verkoper verkoopt of in welke markt hij opereert, geven deze principes richting aan zijn handelen. Hoe hij handelt. Volgens het boek zijn dit de principes - het is een erg oud boek - die zorgen voor een succesvolle verkoper.

Augustine "Og" Mandino werd geboren in december 1923 en stierf in september 1996. Hij was een Amerikaan en de auteur van het boek en eerder genoemde bestseller. Er zijn meer dan 50 miljoen exemplaren van dit boek verkocht en het is in 25 talen vertaald. Mandino was ooit de redacteur van een middelbare schoolkrant en was van plan om aan de universiteit van Missouri een opleiding in de journalistiek te volgen. Zijn moeder stierf vlak voordat hij naar de universiteit ging. Daardoor veranderde hij zijn geplande carrièrepad en besloot hij in een papierfabriek te gaan werken. Dat deed hij tot 1942. Daarna ging hij het leger in waar hij officier (en bombardier) was. Zijn missie was om tijdens de oorlog naar Duitsland te vliegen (met zijn partner en filmster James Stewart). Na de oorlog realiseerde hij zich dat bedrijven geen piloten van bommenwerpers rekruteerden, en dus ging hij als verkoper in het verzekeringsbedrijf aan de slag. Hij reisde veel, bezocht 's nachts veel bars en werd zo alcoholist. Hij verloor zijn baan en zijn vrouw verliet hem en nam hun zoon mee met zich. Toen hij bijna zelfmoord had gepleegd, vond hij boeken over zelfhulp in een boekwinkel, die hij begon te lezen. Zo bevrijdde hij zich van zijn alcoholisme en gaf hij een nieuwe richting aan zijn leven en schreef uiteindelijk het beroemde boek. Het boek heeft een recept voor succes en biedt tien hoofdstukken die de lezer in tien maanden moet lezen en bevat principes om met verandering om te gaan.