Blog. Welke talen spreekt u? -

добрый день.

De meeste mensen weten waarschijnlijk wel dat het hier gaat om de Russische taal. "Dobry den," betekent Goedendag.

Dat het een andere taal dan het Nederlands betreft is direct zichtbaar. Het cyrillische alfabet waarin het Russisch geschreven wordt, is anders dan het Latijnse alfabet uit Europa en groten delen van de wereld.

Dit ik het Russisch niet begrijp - ook al doe ik een tijdje mijn best - ligt aan het feit dat het niet mijn moedertaal is, en dat ik heb niet nodig heb. Tegenwoordig is het leren van een nieuwe taal minder intensief dan vroeger door de komst van al die taalapps, maar nog steeds moet je de taal leren, hoe speels de tools ook zijn. EN, wanneer je het niet gaat toepassen, dan verlies je het geleerde ook weer snel.

Een taal moet gebruikt worden.

Picture

Dat mensen elkaar in de wereld niet begrijpen is een volgend fenomeen. Precies door de aanwezigheid van talen! De Babylonische spraakverwarring is gezegde dat afkomstig is uit de bijbel en geeft aan dat mensen verschillende talen zijn gaan spreken en elkaar daardoor niet meer verstonden. Los van het verhaal blijft de realiteit hetzelfde: we spreken met elkaar verschillende talen. Die diversiteit die daaraan ten grondslag ligt is prima. Maar om mensen - professionals binnen bedrijven - samen te laten werken is het gezamenlijk begrip wel belangrijk.

Echter, zelfs al binnen een organisatie merk je dan mensen , allen Russisch-, Nederlands- of Engelssprekend elkaar toch niet begrijpen. En dat heeft alles met taal te maken. Want wiskunde is een taal die iedereen begrijpt. Ok, na het leren van deze "taal," waar veel "alfa’s" moeite mee hebben.

Op zich geeft dat al een beetje aan hoe het zit met verschillende talen in een bedrijf. Je hebt professionals die meer taal georiënteerd zijn, en anderen die meer cijfermatig-denken.

Binnen een organisatie zijn vier talen te onderscheiden. Die zijn niet te vinden a.d.h.v. het type alfabet waar dit verhaal mee startte. Maar het zijn meer ideologische talen. De sprekers van elke taal gebruiken een speciaal soort Lexicon, waarmee automatisch hun betoog kleur krijgt. Wanneer je hier voor openstaat, zal je merken hoe krachtig en consequent het taalgebruik in elkaar zit. En je zal ook merken waarom er zo veel problemen zijn op de (fictieve) werkvloer.

Astor heeft veel tijd besteed om diit organisatorisch taalgebruik inzichtelijk te maken. Er zijn slechts vier vragen nodig om inzicht te krijgen in welk type taalgebruik iemand experts is. Of wat iemands organisatorische Moedertaal is.

Wil je toegang tot deze vier vragen, neem dan contact met ons op.