Persoonlijk productiviteitsprofiel -

Een op maat gesneden productiviteitsprofiel. Het succes van de huidige (vaak complexe) organisatie wordt in grote mate bepaald door de effectiviteit van de medewerkers als ook van het management. Die persoonlijke effectiviteit is echter ook weer afhankelijk van het type organisatie en van de business waar deze in opereert.

Hoe weet u of uw persoonlijke productieve rol aansluit bij de eisen van de organisatie. In de ene werkomgeving kunt u perfect op uw plaats voelen terwijl in een andere omgeving de match minder optimaal lijkt.

Voor het opstellen van de profielen maken we gebruiken van de zogenaamde productiviteitsmatrix. Deze geeft in een oogopslag alle relevante elementen als het gaat om productiviteit:

productiviteitsmatrix

U zult zien dat het managen van productiviteit eenvoudig geformuleerd kan worden

 

In ons productiviteitsprofiel krijgt u inzicht in uw persoonlijke productiviteit als ook een indicatie in hoeverre deze aansluit bij een bepaalde soort organisatiecultuur. Anders gezegd geeft het profiel inzicht in uw cultuurbijdrage aan het bedrijf.

... en voor managers.   ...  Nu ook voor beleggers en investeerders

Het profiel kan ook speciaal opgesteld worden voor managers die professionals aansturen. Een manager geeft richting aan de productiviteit van de medewerkers in een team. De tool geeft de manager een formule waarmee hij de productiviteit kan berekenen afhankelijk van de productieve rol van de medewerker in het team. Ook de stijl van organiseren speelt hierbij een rol.

Het productivitieitsprofiel wordt speciaal voor u gepersonaliseerd. Hiervoor kunt u een aantal vragen beantwoorden. Na het uitvoeren van de tests kunt u het uitgebreide productiviteitsprofiel aanvragen.