Twintig jaar Astor -

Hoe het begon...focus op cultuur en persoonlijke ontwikkeling

Astor White begon in (of net voor) 2004. Twintig jaar gaat snel voorbij wanneer je het naar je zin hebt. De online-advies-benadering waarmee we destijds begonnen heeft vele vormen gekend, waarbij "automatisering" altijd een beperkte rol heeft gespeeld. De allereerste ontwikkeling was het personaliseren van een verslag, dat op basis van online vragen kon worden opgesteld wanneer iemand deze had beantwoord.

De focus van online advies was gericht op cultuur in de vorm van kernwaarden en productiviteit.

De adviesfunctie werd vanaf het begin georganiseerd aan de hand van een achterliggend productiviteitmodel, de productiviteitsmatrix. Dat model helpt professionals bij hun productieve keuzes. Veel van de studie van economie is gebaseerd op het nemen van beslissingen. De ervaring van het model door training en gebruik bij talloze situaties heeft laten zien dat iedere ondernemer of professional beslissingen neemt op basis van zijn specifieke situatie. Op het economisch vlak is die situatie voor ieder van ons anders, omdat we verschillende posities innemen en ieder een eigen voorkeur hebben.

Om zicht te krijgen op de situatie van een klant hebben we gebruik gemaakt van online assessments.

Persoonlijke & financiƫle investeringen

Met de komst van kunstmatige intelligentie is er het nodige veranderd en zal ook de advieswereld verder veranderen. Het op afstand kennis en inzicht krijgen in de productieve situatie van klanten, gebruik makend van een model, zit dicht tegen AI-toepassingen aan. AI-agents zullen in de consulting-wereld via natuurlijke taal automatisch advies kunnen geven dan wel een adviesfunctie kunnen laten ondersteunen door AI.

Wij zijn op een soortgelijke manier begonnen om natuurlijke taal te gebruiken als interface voor de productiviteitsmodel. Hierdoor zijn er geen vragenlijsten meer nodig, maar deze functie heeft een beperkte focus. Het centrale idee is om klanten te ondersteunen op twee gebieden:

- Persoonlijke veranderingen en ontwikkelingen - ons biografische model

- Financiele en bedrijfsanalyse - ons business model

... we zullen spoedig meer over deze ontwikkelingen communiceren.